Arxiu

dimecres, 10 de febrer de 2016

Bases del 15è Concurs de Fotografia

La Sardana a Sabadell
 PARTICIPANTS: El concurs està obert a tothom. La inscripció és gratuïta.


TEMA: “La Sardana a Sabadell”, Qualsevol activitat sardanista realitzada a Sabadell entre el dia de l’Aplec del 2015 (28-6-15)  i el dia anterior a l’aplec del 2016 (25-6-16).


OBRES: Cada participant podrà presentar un màxim de 3 obres. S’admetrà qualsevol tipus de tècnica, tant analògica com digital. No s’admetran “collages”.


PRESENTACIÓ: Les fotografies aniran muntades sobre cartolina negra de 30 x 40 cm. En el dors hi figurarà el títol. En un sobre tancat amb el títol a l’exterior, a l’interior hi constarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor.


LLIURAMENT: Les fotografies i els sobres adjunts es faran arribar a l’estatge de SABADELL SARDANISTA, c. Ribot i Serra, 265, 08208 Sabadell  per correu o personalment els dilluns o dimecres de 7 a 9 del vespre, tel. 93.723.87.83.


TERMINI: Les obres es podran lliurar fins el dia 10 de setembre 2016.


JURAT: Estarà format per persones de reconegut prestigi dins el món de la fotografia. La fotografia representativa serà escollida per la junta directiva de Sabadell Sardanista. El veredicte del jurat serà inapel·lable. S’avisarà als guanyadors per telèfon, correu postal o  correu electrònic.


PREMIS I REPARTIMENT: Hi haurà tres premis a les millors fotografies, una fotografia representativa i si el jurat ho creu oportú 1 o 2 accèssits.
El lliurament dels premis es realitzarà després del dinar de la “Diada del Soci” que organitzarà ACF Sabadell Sardanista el proper al mes d’octubre de 2016. Els assistents al dinar rebran una còpia de la fotografia representativa.


EXPOSICIONS: Les obres presentades o una selecció d’elles s’exposaran en diversos locals durant els propers 12 mesos. A la seu de la Federació SABADELL CULTURA, a l’esplanada de l’aplec de la Sardana de l’any 2017 (Font de Can Rull), a la sala Àmbit Cultural del Corte Inglés, Xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell i altres locals si la entitat organitzadora  ho creu oportú.


OBSERVACIONS: Les fotografies guanyadores quedaran en propietat de  Sabadell Sardanista, la resta es podran recollir  després de l’aplec de l’any següent (juliol 2017).
Els organitzadors tindran la màxima cura amb les obres presentades, però no es fan responsables de possibles desperfectes.
Qualsevol incidència no prevista en les bases, es resoldrà pels organitzadors.
La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment citades. Per qualsevol aclariment podeu contactar amb Sabadell Sardanista. (telèfon 93.723.87.83 o a l’a/e: sabasardanista@gmail.com).


Agraïm la col·laboració del departament de fotografia-vídeo de l’Unió Excursionista de Sabadell